Inloggen

Je gekozen specificatie wordt geladen.

Disclaimer studio-online.nl

Studio-Online B.V. (Kamer van Koophandel: 34260703), hierna te noemen Studio-Online, verleent je hierbij toegang tot https://studio-online.nl/ en nodigt je uit het aangebodene af te nemen.

Studio-Online behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Studio-Online spant zich in om de inhoud van https://studio-online.nl/zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op https://studio-online.nl/ aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Studio-Online.

In het bijzonder zijn alle prijzen op https://studio-online.nl/ onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op https://studio-online.nl/ opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Studio-Online nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Studio-Online B.V., uitgezonderd het materiaal dat je zelf uploadt.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Studio-Online B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Hulp nodig?

Chat met ons!

Snel en persoonlijke hulp*

Van 09:00 tot 17:00
m.u.v. feestdagen en het weekend.