Privacy

Studio-Online respecteert de privacy van haar website bezoekers. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle personen die gebruik maken van de diensten van Studio-Online.

1. Contactgegevens Studio-Online B.V. / Adres: Cruquiusweg 98 P, 1019AJ Amsterdam, Nederland / Telefoonnummer: +31 (0)20-2442540 / E-mailadres: info@studio-online.nl

2. Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking Enkele gegevens die wij gebruiken zijn nodig voor functionele doeleinden, zoals bij het opstellen van een factuur na het bestellen van onze diensten. Hiervoor baseren wij ons op de grondslag ‘Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’, overeenkomstig met de grondslagen zoals genoemd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Andere gegevens worden alleen verzameld wanneer er toestemming wordt gegeven middels het accepteren van de cookiemelding. Deze gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden (wanneer een klant zich daarvoor aanmeldt) en strategische doeleinden (het verbeteren van onze diensten en de website). Wij zullen nooit gegevens zonder uw toestemming aan derden verstrekken, tenzij hier een juridische grondslag voor is. Hieronder kunt u een uitgebreidere uitleg vinden van welke gegevens wij verwerken en waar we deze gegevens voor nodig hebben.

 • 2.1 Analytics Om de site te kunnen verbeteren gebruikt Studio-Online Google Analytics als meet tool. Deze statistieken zijn anoniem en dus niet op individuele personen herleidbaar. We gebruiken deze statistieken alleen om trends te kunnen ontdekken.
 • 2.2 Formulieren De site bevat diverse formulieren waarmee je snel informatie aan kunt vragen. Wij zullen zeer zorgvuldig met de ingestuurde gegevens omgaan en wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het doel zoals beschreven bij het formulier. Ook als je ons een e-mail stuurt met een vraag zullen wij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens en de gegevens alleen gebruiken om jouw vraag te beantwoorden.
 • 2.3 E-mailnieuwsbrief Via deze site kan je je aanmelden voor de gratis nieuwsbrief van Studio-Online. Hiervoor hebben wij je naam en e-mailadres nodig. Deze gegevens zullen wij alleen gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief vind je een persoonlijke afmeldlink waarmee je de aanmelding direct kunt stopzetten. Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt de e-maildienst MailChimp gebruikt, met hen is overeengekomen dat ook zij zich houden aan de regels van verwerkers volgens de regels van AVG.
 • 2.4 Registratie en bestellingen Voor het plaatsen van een bestelling op onze site, hebben wij gegevens van je nodig. Deze gegevens slaan wij versleuteld op in een beveiligde server in een datacenter.
 • 2.5 HotJar Dit programma wordt gebruikt om, zonder dat er persoonsgegevens worden verzameld, het gedrag van bezoekers te bekijken. Dit wordt gedaan om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op de website en waar zij tegenaan lopen. Naar aanleiding van deze inzichten kunnen verbeteringen gerealiseerd worden.

3. Cookies Deze website gebruikt enkele cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Wij maken gebruik van cookies om de doeleinden bij punt 2 te kunnen verwezenlijken. Daarnaast worden er ook cookies ingezet om de functionaliteit van de website te kunnen behouden.

4. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens van de klanten van Studio-Online Studio-Online gebruikt een betalingsapplicatie, die wordt gebruikt voor het verwerken van betalingsgegevens. Met een mailingprogramma verwerkt Studio-Online e-mailadressen, om mailings te kunnen versturen. Studio-Online werkt samen met partnerbedrijven in India en Cambodja. Deze bedrijven verwerken voor bepaalde opdrachten geanonimiseerde beelden.

5. Bewaartermijnen Studio-Online bewaart log-gegevens voor maximaal 1 jaar. Afbeeldingen die ingestuurd zijn voor maximaal een half jaar. Persoonsgegevens zoals geregistreerd in het profiel blijven bestaan totdat de accounteigenaar zelf aangeeft deze te verwijderen of wijzigen. HotJar, Google Analytics en MailChimp gegevens blijven bewaard zoals de door hun gestelde bewaartermijnen en het verwijderen hiervan kan ook op verzoek via mail zoals eerder aangegeven, of door contact op te nemen met deze bedrijven. Betaalgegevens/facturatiegegevens worden volgens de wettelijk gestelde termijn bewaard.

6. Rechten van de betrokkenen Als klant van Studio-Online gelden de volgende privacy rechten:

 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen
 • Het recht op vergetelheid
 • Het recht op inzage van de persoonsgegevens die zijn verwerkt
 • Het recht om de persoonsgegevens te verwijderen, wijzigen of aan te vullen van gegevens
 • Het recht op een menselijke blik bij besluiten
 • Het recht om bezwaar te maken
 • Het recht op duidelijke informatie over wat er gebeurt met persoonsgegevens

7. Verplichting delen persoonsgegevens Voor het succesvol kunnen verlenen van onze diensten, ben je op het moment van aankoop van een dienst/product verplicht een aantal persoonsgegevens met ons te delen. Als je een nieuwsbrief wil ontvangen ben je verplicht om toestemming te geven met vermelding van je e-mailadres.

8. Geautomatiseerde besluitvorming Wij maken geautomatiseerde beslissingen voor overgaan tot indienstneming van de opdracht van klanten op het moment dat een betaling door de klant is goedgekeurd. De klant kan zich inschrijven op de nieuwsbrief, of andere mailingen, via de website. De e-mailgegevens worden automatisch in het mailingprogramma opgenomen, totdat de klant zich weer uitschrijft.

9. Vragen/Klachten Heb je een vraag over het privacybeleid van Studio-Online? Neem dan contact met ons op.