Support – Wij helpen je graag

Wij helpen je graag

Betaling

Kan ik korting krijgen?
Wij hanteren scherpe prijzen zonder kwaliteit uit het oog te verliezen. Heb je stuctureel grote hoeveelheden beeld en wil je praten over de prijs dan kun je contact opnemen met sales@studio-online.nl of ons bellen op +31 (0)20-2442540.
Biedt Studio-Online betaling op rekening aan?
Voor klanten met structureel grote opdrachten is betaling op rekening mogelijk. Hiervoor kun je contact opnemen met onze sales afdeling. (sales@studio-online.nl) of ons bellen op +31 (0)20-2442540.
Welke betalingsmethodes kan ik gebruiken?
Nadat je bent ingelogd kun je binnen de beveiligde omgeving je opdrachten aanmaken en direct zien wat de kosten zijn. Je kunt veilig online betalen met Visa, Mastercard, via i-Deal of Paypal account. Betaal per opdracht of waardeer je tegoed op zodat je een volgende keer nog sneller klaar bent. Wil je betaling op rekening? Hiervoor kun je contact opnemen met sales@studio-online.nl of ons bellen op +31 (0)20-2442540.
Welke levertijden hanteren jullie?
Je kunt 24 uur per dag beelden naar ons uploaden, alle beelden die wij binnen krijgen worden direct in behandeling genomen en verwerkt. Je kunt je beelden binnen 24 uur, of zelfs 12 uur, van ons terug ontvangen. Uren die vallen op zondag worden niet meegerekend bij het vaststellen van de teruglevertijd.
Waar kan ik mijn factuur vinden?
Als je bent ingelogd kun je in je persoonlijke omgeving op het kopje Facturen aanklikken. Hier kun je de facturen downloaden.
Wat ik wil staat er niet bij. Wat nu?
Wanneer je iets wenst dat je niet kunt aangeven binnen onze webapplicatie, neem dan contact op met onze support afdeling. (info@studio-online.nl) of bel ons op +31 (0)20-2442540.

Studio-Online

Waar is Studio-Online de beste keuze voor?
Studio-Online helpt je producten optimaal te presenteren, in je webshop, op je website, in je presentatie en je magazine. Studio-Online is de juiste keuze voor iedereen die op zoek is naar professionele beelden tegen een scherpe prijs.
Welke service biedt Studio-Online?
Studio-Online heeft een uitgebreid pakket aan diensten op het gebied van fotografie, video en beeldbewerking zoals vrijstaand maken, kleurbewerking, styling & retouche, schaduw en kraagmontage.
Hoe werkt Studio-Online?
Studio-Online staat bekend om zijn professionele diensten en uitstekende klantenservice. Wij werken met een intelligente webapplicatie die onze klanten de juiste service biedt op het gebied van veiligheid van data, voortgangsbewaking, administratieve module en een betalingsmodule. Je kunt 24 uur per dag beelden naar ons uploaden, alle beelden die wij binnen krijgen worden direct in behandeling genomen en verwerkt. Je kunt je beelden binnen 24 uur, of zelfs 12 uur, van ons terug ontvangen. Ook je specifieke wensen kunnen worden beheerd via deze webapplicatie.
Voor wie werkt Studio-Online?
Wij werken voor uitgeverijen, retailers, webwinkels, eigenlijk voor iedereen die beeld wil laten bewerken.
Disclaimer
Studio-Online B.V. (Kamer van Koophandel: 34260703), hierna te noemen Studio-Online, verleent je hierbij toegang tot https://studio-online.nl/ en nodigt je uit het aangebodene af te nemen. Studio-Online behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. Beperkte aansprakelijkheid Studio-Online spant zich in om de inhoud van https://studio-online.nl/zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op https://studio-online.nl/ aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Studio-Online. In het bijzonder zijn alle prijzen op https://studio-online.nl/ onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op https://studio-online.nl/ opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Studio-Online nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Studio-Online B.V., uitgezonderd het materiaal dat je zelf uploadt. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Studio-Online B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Overig Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Algemene voorwaarden
Artikel 1. Algemene voorwaarden Artikel 1.1 Deze algemene voorwaarden vormen de basis waarop Studio-Online grafische dienstverlening verzorgt voor de opdrachtgever zoals geadverteerd op de website studio-online.nl (lees ook: website) en in andere promotionele middelen. Artikel 1.2 Studio-Online behoudt het recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of aan te vullen naar eigen inzicht. De nieuwe algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op de website. Artikel 1.3 Op het moment dat een opdrachtgever gebruikmaakt van de website, een account aanmaakt, een order plaatst of een van de diensten gebruikt, betekent dit dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Artikel 1.4 Door een order te plaatsen geeft de opdrachtgever aan dat hij zich uitsluitend laat leiden door de algemene voorwaarden zoals deze hier zijn weergegeven. Artikel 1.5 Studio-Online doet haar best ervoor te zorgen dat alle informatie op de website foutloos en accuraat wordt weergegeven, maar behoudt het recht om de inhoud en de informatie op de website op elk moment aan te passen. Alle informatie op de website wordt aangeboden in de staat waarin Studio-Online zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Artikel 2. Dienstverlening Artikel 2.1 Vrijstaand maken (alfa kanalen met behulp van uitknip paden) Retoucheren Styling Optimaliseren Kleurbewerking Grafische bestandsconversie en verwerking Studio-Online werkt altijd op een niet-destructieve manier, met behoud van de originele specificaties van het (de) bestand(en) en voegt haar dienstverlening toe aan het originele bestand, tenzij anders aangegeven (en akkoord bevonden door Studio-Online) door de opdrachtgever in de accountvoorkeuren. Artikel 2.2 Studio-Online voert de dienstverlening uit met behulp van de standaard software en methoden zoals die gebruikelijk zijn in de prepress-industrie Artikel 2.2.1 De opdrachtgever biedt een grafisch bestand of meerdere bestanden aan via Studio-Online. De bestandsformaten die standaard worden geaccepteerd zijn: JPEG, PSD, TIFF, EPS en PNG-24. Op verzoek worden ook PDF en RAW bestanden geaccepteerd, met een maximale bestandsgrootte van 100MB. Artikel 2.2.2 Bij het binnenkomen van een opdracht zal Studio-Online automatisch de aangeleverde bestanden controleren en de capaciteit bepalen om de opdracht aan te kunnen nemen. Bovendien zal Studio-Online de complexiteit welke door de klant is opgegeven, controleren en op juistheid beoordelen. Het systeem zal de opdrachtgever te kennen geven of de opdracht wordt geaccepteerd. Indien er geen acceptatie plaatsvindt, wordt de order geannuleerd en het tegoed met het betreffende opdracht saldo weer aangevuld. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een email. Artikel 2.2.3 Tegoed kan worden aangeschaft door middel van één van de volgende betaal methodes te gebruikemn: met het iDEAL-betalingssysteem, PayPal, MasterCard, Visa, Giropay, Sofort of Bancontact/Mister Cash. Alle tegoeden zijn in euro’s. Artikel 2.2.4 Studio-Online houdt de opdrachtgever via e-mail op de hoogte over de voortgang en laat weten wanneer het eindproduct gereed is in het systeem voor verdere verwerking. De opdracht status is ook te volgen op het dashboard. Indien gereed zal de opdracht ook vanaf het dashboard kunnen worden gedownload. Artikel 2.3 Studio-Online houdt zich het recht voor om een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren. Studio-Online accepteert geen afbeeldingen van pornografische aard. Artikel 2.4 Het annuleren van een opdracht is mogelijk indien dit binnen 60 minuten na het ingeven van de opdracht kenbaar is gemaakt aan Studio-Online. Na die tijd zal de opdracht automatisch worden verwerkt en kan er geen annulering meer worden gedaan. Artikel 2.5 Levertijden, zoals die staan aangegeven op de website zijn richttijden en Studio-Online kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen. Studio-Online is ook niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door zaken die buiten de macht van Studio-Online liggen. Studio-Online zal de opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van een eventuele vertraging. De betaling blijft verschuldigd aan Studio-Online, zelfs als deze haar afspraken omtrent geadverteerde levertijden niet kan nakomen binnen redelijke termijn. Artikel 2.6 Alle prijzen en tarieven zoals deze staan vermeld op de website, kunnen zonder opgaaf of aankondiging worden gewijzigd om prijsstijgingen voor Studio-Online te compenseren. Studio-Online zal er alles aan doen om eventuele prijsstijgingen duidelijk onder de aandacht te brengen van de opdrachtgever, voordat deze een opdracht plaatst. Artikel 2.7 Studio-Online streeft er naar legitieme creditkaarteigenaren en/of mensen die gebruikmaken van de geboden betaalmethodes zoals in artikel 2.2.3 is beschreven te beschermen tegen fraude en oplichting. Studio-Online zal daarom altijd aangifte doen bij de relevante autoriteiten als blijkt dat iemand onrechtmatig gebruikmaakt van een betaalmethode. Artikel 3 - Garantie en Aansprakelijkheid Artikel 3.1 De opdrachtgever verklaart dat alle gegevens die aan Studio-Online worden aangeboden om een aankoop te doen of een opdracht te plaatsen bij Studio-Online juist zijn en dat de tegoeden of middelen om die tegoeden aan te schaffen eigendom van de opdrachtgever zijn. Studio-Online houdt zich het recht voor om deze gegevens te controleren, voordat werkzaamheden of de eindproducten worden geleverd. Artikel 3.2 Als enig alphakanaal of uitknippad niet geheel aan de verwachtingen voldoet, zal Studio-Online dat, indien zij het met de opdrachtgever eens is, kosteloos opnieuw leveren. Studio-Online zal uitsluitend op deze manier tegemoetkomen naar de opdrachtgever toe en zal nooit op een andere manier schadeloosstellen. Studio-Online doet dit uitsluitend als blijkt dat de schade is ontstaan door toedoen van Studio-Online en accepteert geen enkele aansprakelijkheid als de schade op een andere manier is ontstaan of als de schade is ontstaan ondanks strikte naleving van de instructies van de opdrachtgever. Artikel 3.3 Iedere eis tot schadeloosstelling als gevolg van een defect of foutief bestand, dient binnen 7 dagen bij Studio-Online bekend te worden gemaakt. Na deze periode gaat Studio-Online ervan uit dat de opdrachtgever de eindproducten accepteert. Artikel 3.4 Studio-Online doet alle mogelijke moeite om ervoor te zorgen dat de website te allen tijde toegankelijk blijft. Desondanks kan Studio-Online geen garantie geven dat de website continu en foutloos zal werken. Studio-Online is niet aansprakelijk indien de website niet Artikel 3.5 Studio-Online sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Artikel 3.6 Het totale maximum aan aansprakelijkheid in relatie tot een geplaatste opdracht zal nooit meer bedragen dan de waarde van de opdracht of het bedrag betaald aan Studio-Online in relatie tot de opdracht. Niets in deze voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als een uitzondering op de aansprakelijkheid zoals geformuleerd in artikel 3 en verder. Artikel 3.7 Het eindproduct, een verwerkt bestand, zal tot 30 dagen na de upload-dag, bereikbaar blijven om te downloaden door de opdrachtgever. Studio-Online is niet aansprakelijk voor enige oorzaak die het downloaden vertraagt of onmogelijk maakt. Specifiek voorbeeld is een vertraagde e-mail afhandeling aan de zijde van een opdrachtgever of het niet opmerken/ontvangen van een Studio-Online notificatiebericht als gevolg van spamfilterring. Artikel 4 Eigendomsrecht Artikel 4.1 De opdrachtgever verklaart dat opdrachtgever of gemachtigde is geautoriseerd om Studio-Online opdrachten en de daartoe behorende grafische bestanden te verstrekken. De opdrachtgever garandeert dat de door hem aangeboden opdrachten en daartoe behorende grafische bestanden respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maken op (intellectuele) (eigendoms-)rechten van derden, dan wel in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en de opdrachtgever vrijwaart Studio-Online volledig tegen alle mogelijke aanspraken ter zake. Artikel 4.2 De naam Studio-Online is geregistreerd als merknaam van Studio-Online en mag niet gebruikt worden zonder daar vooraf schriftelijke goedkeuring voor ontvangen te hebben. Alle andere merknamen die gebruikt worden op de website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Artikel 4.3 Na betaling en vervolgens het downloaden van het eindproduct betreffende de opdracht, zal Studio-Online automatisch het eigendomsrecht overdragen aan de opdrachtgever. Zolang er geen betaling heeft plaatsgevonden, blijven de rechten in handen van Studio-Online. Artikel 5 - Privacyverklaring Artikel 5.1 Voordat de eerste opdracht geplaatst wordt, moet de opdrachtgever zich registreren met zijn (bedrijfs-)naam, e-mailadres en andere persoonlijke en/of zakelijke gegevens, die voor Studio-Online nodig zijn om de opdrachten goed te kunnen verwerken. Artikel 5.2 Studio-Online gebruikt deze gegevens uitsluitend voor correspondentie, ondersteuning met betrekking tot de opdrachten en om marketingactiviteiten en nieuwsbrieven omtrent Studio-Online te communiceren. De opdrachtgever kan zich altijd afmelden door een e-mail te sturen naar help@studio-online.nl. Artikel 5.3 Alle gegevens die de opdrachtgever verstrekt aan Studio-Online worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor eigen doeleinden. Studio-Online zal de gegevens nooit aan derden verkopen of overdragen, met uitzondering van bedrijfsmatige zaken. Artikel 6 - Veiligheid Artikel 6.1 De opdrachtgever verklaart verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van zijn computersystemen, hardware, software en bestanden of die van derde partijen die toegang hebben tot zijn computersystemen. Verder verklaart de opdrachtgever verantwoordelijk te zijn voor het virus vrij, worm vrij, Trojan vrij of anderszins vrij te zijn van kwaadaardige codes van de bestanden die hij uploadt naar of downloadt van de website. Artikel 6.2 Studio-Online zal adequate beveiligingsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde partijen geen toegang hebben tot de gegevens die elektronisch naar haar of de website of vanuit haar of de website worden verzonden. Desondanks kan Studio-Online dit niet garanderen en is dus niet aansprakelijk als het wel gebeurt. Hieruit volgende accepteert de opdrachtgever het risico dat ongeautoriseerde partijen mogelijk toch gegevens onderscheppen of gebruiken. Artikel 6.3 Studio-Online gebruikt cookies om gebruikers van de website te registreren en om de website te personaliseren voor deze gebruikers. Studio-Online verzamelt gebruikersinformatie om het mogelijk te maken de diensten en producten uit te voeren. Artikel 7 - Verboden Het is verboden om: Artikel 7.1 Het proberen toegang te verkrijgen tot, aanpassen van of gebruikmaken van niet-openbare gedeelten van het computersysteem van Studio-Online of diens toeleveranciers en partners. Artikel 7.2 Het proberen, aftasten, onderzoeken van de zwakke punten van het computersysteem van Studio-Online, haar netwerk of het omzeilen van de toegangscontrole en beveiligingsmaatregelen. Artikel 7.3 Het proberen te ontcijferen, decompileren, demonteren van enig stuk of van of het gehele systeem van Studio-Online, benodigd om de diensten te leveren. Artikel 7.4 Het proberen zich in te mengen met de toegangscontrole van iedere gebruiker, gastheer, netwerk, inclusief, maar niet uitsluitend, door een virus te versturen of het overladen, overstromen, spammen of het met e-mail bombarderen van Studio-Online. Artikel 7.5 Zich voor te doen als iemand anders of voor te doen als verbonden te zijn aan een bedrijf of organisatie, terwijl dit niet het geval is. Artikel 8 - Vertrouwelijkheid Artikel 8.1 Beide partijen komen overeen dat alle informatie van vertrouwelijke aard (inclusief bedrijfsgeheimen en informatie met een zakelijk belang) die door de ene partij openbaar wordt gemaakt aan de andere partij, niet gebruikt mag worden voor eigen gebruik of voor openbaarmaking, zonder daar vooraf schriftelijke toestemming voor te hebben ontvangen. Uitzondering hierop is informatie die bekend staat als openbare informatie. Artikel 9 – Overige Artikel 9.1 Studio-Online zal persoonlijke en zakelijke gegevens nooit doorgeven aan derden, zonder daarvoor vooraf toestemming voor te vragen. Studio-Online gebruikt de vergaarde informatie uitsluitend voor eigen promotie en marketingdoeleinden en voor het uitvoeren van opdrachten. Artikel 9.2 Rechten en plichten zoals deze zijn omschreven in de algemene voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever en kunnen niet worden overgedragen aan derde partijen. Artikel 9.3 Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden volgens een uitspraak van een rechtbank nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Artikel 9.4 Geen van beide partijen zal aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het breken van de algemene voorwaarden, indien sprake is van overmacht. Artikel 9.5 Uitspraken door de rechter gedaan op een bepaald punt uit de algemene voorwaarden geven geen recht om deze uitspraken ook toe te passen op volgende overtredingen van hetzelfde punt of een ander punt uit de algemene voorwaarden. Artikel 9.6 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De opdrachtgever verklaart de uitspraken van de daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank te accepteren. Artikel 10 - Geschil Artikel 10.1 In het geval van een geschil tussen de opdrachtgever en Studio-Online, zal Studio-Online een onafhankelijk oordeel vragen aan een door Studio-Online aan te wijzen expert over de vraag of een grafisch bestand correct verwerkt is of dat het opnieuw moet worden verwerkt. In het geval dat de expert besluit dat het bestand opnieuw moet worden verwerkt, zal Studio-Online dat kosteloos opnieuw verwerken. In het geval dat de expert besluit dat het bestand correct verwerkt is, dan blijft de betalingsverplichting bestaan. Artikel 11 – Voorwaarden € 25,- gratis tegoed Artikel 11.1 Leuk dat je onze dienstverlening wilt uitproberen! We helpen je natuurlijk graag op weg. Daarom ontvang je als nieuwe gebruiker eenmalig een tegoed van € 25,-. Hierop zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Het bedrag van € 25,- is exclusief BTW. Het gratis tegoed geldt enkel voor bedrijven. Je kunt het gratis tegoed uitsluitend besteden aan standaard opdrachten in de webapplicatie van Studio-Online. Voor maatwerkopdrachten maken we gepaste afspraken met je op basis van een briefing. In dat geval kun je geen aanspraak maken op het gratis tegoed. Je hebt eenmaal recht op het gratis tegoed. Indien je hier misbruik van maakt, bijvoorbeeld door meerdere accounts aan te maken, behoudt Studio-Online zich het recht voor om zonder opgaaf van reden het gratis tegoed en eventueel hiermee geplaatste opdrachten, te verwijderen. Het gratis tegoed of restanten hiervan, zijn niet inwisselbaar voor contanten en/of bankgeld.
Privacy
Studio-Online respecteert de privacy van haar website bezoekers.Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle personen die gebruik maken van de diensten van Studio-Online. 1 Contactgegevens Studio-Online B.V. Adres: Cruquiusweg 98 P, 1019AJ Amsterdam, Nederland Telefoonnummer: +31 (0)20-2442540 E-mailadres: info@studio-online.nl 2 Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking Enkele gegevens die wij gebruiken zijn nodig voor functionele doeleinden, zoals bij het opstellen van een factuur na het bestellen van onze diensten. Hiervoor baseren wij ons op de grondslag ‘Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’, overeenkomstig met de grondslagen zoals genoemd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Andere gegevens worden alleen verzameld wanneer er toestemming wordt gegeven middels het accepteren van de cookiemelding. Deze gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden (wanneer een klant zich daarvoor aanmeldt) en strategische doeleinden (het verbeteren van onze diensten en de website). Wij zullen nooit gegevens zonder uw toestemming aan derden verstrekken, tenzij hier een juridische grondslag voor is. Hieronder kunt u een uitgebreidere uitleg vinden van welke gegevens wij verwerken en waar we deze gegevens voor nodig hebben. 2.1 Analytics Om de site te kunnen verbeteren gebruikt Studio-Online Google Analytics als meet tool. Deze statistieken zijn anoniem en dus niet op individuele personen herleidbaar. We gebruiken deze statistieken alleen om trends te kunnen ontdekken. 2.2 Formulieren De site bevat diverse formulieren waarmee je snel informatie aan kunt vragen. Wij zullen zeer zorgvuldig met de ingestuurde gegevens omgaan en wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het doel zoals beschreven bij het formulier. Ook als je ons een e-mail stuurt met een vraag zullen wij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens en de gegevens alleen gebruiken om jouw vraag te beantwoorden. 2.3 E-mailnieuwsbrief Via deze site kan je je aanmelden voor de gratis nieuwsbrief van Studio-Online. Hiervoor hebben wij je naam en e-mailadres nodig. Deze gegevens zullen wij alleen gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief vind je een persoonlijke afmeldlink waarmee je de aanmelding direct kunt stopzetten. Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt de e-maildienst MailChimp gebruikt, met hen is overeengekomen dat ook zij zich houden aan de regels van verwerkers volgens de regels van AVG. 2.4 Registratie en bestellingen Voor het plaatsen van een bestelling op onze site, hebben wij gegevens van je nodig. Deze gegevens slaan wij versleuteld op in een beveiligde server in een datacenter. 2.5. HotJar Dit programma wordt gebruikt om, zonder dat er persoonsgegevens worden verzameld, het gedrag van bezoekers te bekijken. Dit wordt gedaan om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op de website en waar zij tegenaan lopen. Naar aanleiding van deze inzichten kunnen verbeteringen gerealiseerd worden. 3 Cookies Deze website gebruikt enkele cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Wij maken gebruik van cookies om de doeleinden bij punt 2 te kunnen verwezenlijken. Daarnaast worden er ook cookies ingezet om de functionaliteit van de website te kunnen behouden. 4 Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens van de klanten van Studio-Online Studio-Online gebruikt een betalingsapplicatie, die wordt gebruikt voor het verwerken van betalingsgegevens. Met een mailingprogramma verwerkt Studio-Online e-mailadressen, om mailings te kunnen versturen. Studio-Online werkt samen met partnerbedrijven in India en Cambodja. Deze bedrijven verwerken voor bepaalde opdrachten geanonimiseerde beelden. 5 Bewaartermijnen Studio-Online bewaart log-gegevens voor maximaal 1 jaar. Afbeeldingen die ingestuurd zijn voor maximaal een half jaar. Persoonsgegevens zoals geregistreerd in het profiel blijven bestaan totdat de accounteigenaar zelf aangeeft deze te verwijderen of wijzigen. HotJar, Google Analytics en MailChimp gegevens blijven bewaard zoals de door hun gestelde bewaartermijnen en het verwijderen hiervan kan ook op verzoek via mail zoals eerder aangegeven, of door contact op te nemen met deze bedrijven. Betaalgegevens/facturatiegegevens worden volgens de wettelijk gestelde termijn bewaard. 6 Rechten van de betrokkenen Als klant van Studio-Online gelden de volgende privacy rechten: Het recht om persoonsgegevens over te dragen Het recht op vergetelheid. Het recht op inzage van de persoonsgegevens die zijn verwerkt Het recht om de persoonsgegevens te verwijderen, wijzigen of aan te vullen van gegevens. Het recht op een menselijke blik bij besluiten Het recht om bezwaar te maken Het recht op duidelijke informatie over wat er gebeurt met persoonsgegevens 7 Verplichting delen persoonsgegevens Voor het succesvol kunnen verlenen van onze diensten, ben je op het moment van aankoop van een dienst/product verplicht een aantal persoonsgegevens met ons te delen. Als je een nieuwsbrief wil ontvangen ben je verplicht om toestemming te geven met vermelding van je e-mailadres. 8 Geautomatiseerde besluitvorming Wij maken geautomatiseerde beslissingen voor overgaan tot indienstneming van de opdracht van klanten op het moment dat een betaling door de klant is goedgekeurd. De klant kan zich inschrijven op de nieuwsbrief, of andere mailingen, via de website. De e-mailgegevens worden automatisch in het mailingprogramma opgenomen, totdat de klant zich weer uitschrijft. 9 Vragen/Klachten Heb je een vraag over het privacybeleid van Studio-Online? Neem dan contact met ons op.
Hoe gaat Studio-Online om met MVO?
Studio-Online voert een actief beleid met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wat betekent dit concreet voor Studio-Online? I. Studio-Online (en ons partnerbedrijf in India) heeft de intentie de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen na te leven (zie ook: www.oesorichtlijnen.nl). II. The International Marketing Expedition (TIME), onderdeel van de Universiteit van Tilburg, heeft in opdracht van Studio-Online een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het maatschappelijk verantwoord ondernemen van ons partnerbedrijf in India. Een rapport van dit onderzoek ligt ter inzage op ons kantoor. III. Studio-Online refereert aan de Dalit Discrimination Check. Dit is een onderzoek dat is uitgevoerd bij ons partnerbedrijf in India. Dit onderzoek is door het Ministerie van Economische Zaken geselecteerd om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in India te kunnen aantonen en is specifiek gericht op internationaal ondernemen in India. Het besteedt ook veel aandacht aan de discriminatie rondom het kastenstelsel (www.humanrightsbusiness.org). IV. Tot slot draagt Studio-Online continue bij aan de kennisontwikkeling van de eigen medewerkers en die van ons partnerbedrijf. Door bedrijfsbezoeken, maar ook vanuit ons Nederlandse hoofdkantoor (via telefoon, Skype en e-mail) worden de Indiase medewerkers continu bijgeschoold en kunnen zodoende voldoen aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse klanten. Daarnaast breiden we onze bedrijfsactiviteiten verder uit en worden ook daarin de Indiase medewerkers meegenomen in om- en bijscholing. Meer informatie over dit onderwerp kunt u krijgen bij Gabrielle Berkhout (tel:+31 (0)20-2442540 / gabrielle@studio-online.nl).
Wat zijn de algemene voorwaarden?
Download hier onze algemene voorwaarden als pdf.

Onze webapplicatie

Hoe kan ik mij registreren?
Je kunt je online registreren. Onder de button inloggen kun je een account aanmaken. We vragen je enkele gegevens in te vullen. Als je op bevestigen klikt ontvang je binnen enkele ogenblikken een e-mailbericht met een link en een wachtwoord. Om je account te activeren klik je op de link. Log in met je wachtwoord. Nu kun je direct beelden uploaden en een opdracht plaatsen.
Kan ik mijn wachtwoord wijzigen?
Ja, de eerste keer log je in met het wachtwoord dat je van ons in een e-mailbericht hebt ontvangen. Hierna kun je je wachtwoord wijzigen in je persoonlijke omgeving.
Moet ik speciale software installeren om mijn opdrachten naar Studio-Online te sturen?
Nee, de webapplicatie is volledig webgebaseerd. Je hoeft dus geen software op je computer te installeren, maar kan via een webbrowser direct van het programma gebruikmaken. Wel adviseren wij om een redelijk recente webbrowser te gebruiken.
Welke beeldbewerkingssoftware gebruikt Studio-Online?
Wij werken met Adobe Photoshop software om de beelden te bewerken. Kwaliteit vinden wij erg belangrijk, dat betekent dat wij altijd met de nieuwste versies werken.
Hoeveel beelden kan ik tegelijk uploaden?
Er is een limiet van 120 beelden per opdracht. Gaat het structureel om grotere hoeveelheden data, dan is een koppeling met onze webapplicatie waarschijnlijk praktischer. Neem hiervoor contact op met onze support afdeling. (info@studio-online.nl)
Hoe weet ik wanneer mijn beelden klaar zijn?
Je ontvangt van ons direct een e-mailbericht op het moment dat de opdracht voor je klaarstaat. Mail met informatie omtrent je opdracht ontvang je altijd op het e-mailadres waarmee je de opdracht hebt aangemaakt.

Technische vragen

Hoe importeer ik een vrijstaand gemaakt bestand met alpha kanaal?
Een alphakanaal voegen wij toe wanneer een path niet voldoende is. Dit komt met name voor bij haarpartijen, bontkragen en detailrijke beelden. Op deze manier is het rendement maximaal. Download hier onze uitleg voor Adobe Indesign: https://studio-online.nl/downloads/so-instructie-cs2-hi.pdf
Voldoet mijn internet browser?
Deze website kan het best bekeken worden met de volgende combinaties; -Windows: Internet Explorer (8 en hoger), Firefox (32 en hoger), Google Chrome (laatste versie). -Mac: Safari, Firefox, Google Chrome. Zorg ervoor dat je besturingssysteem en webbrowser up to date zijn.
Welk bestandsformaat kan ik het beste kiezen?
Dat is afhankelijk van het doel waarvoor je het beeld wil gebruiken. Voor een presentatie kun je beter PNG kiezen omdat de achtergrond dan transparant is. Zo kun je tekst of andere beelden er strak tegenaan plaatsen. PSD is een goede keuze wanneer je je beeld wil gebruiken voor drukwerk.
Zijn mijn data en gegevens veilig?
Studio-Online gaat met veel zorg om met jouw beelden. Dit betekent dat je beelden na het uploaden door ons versleuteld worden, dit geldt ook voor jouw profielinformatie waaronder wachtwoorden. Door onze intelligente software worden jouw beelden gekoppeld aan jouw ID en voorzien van een unieke nummering per beeld, hierdoor is het onmogelijk dat jouw beelden bij andere gebruikers terecht komen. Fysieke toegang tot onze servers is tevens veilig ondergebracht bij een gespecialiseerde onderneming in hosting en beheer die ISO 9001 en ISO 27001 is gecertificeerd.
Wat gebeurt er met mijn data?
De beelden blijven binnen onze beveiligde omgeving, in het bewerkingsproces worden deze beelden versleuteld bewerkt. Na het bewerkingsproces worden je beelden klaargezet voor jou. De beelden blijven versleuteld staan op onze servers zolang jij dat wilt met een maximum van 3 maanden.
Kan ik beelden afkeuren?
Dat kan zeker, als het resultaat niet naar jouw wens is, dan zorgen wij dat dit kosteloos wordt hersteld.

Wij helpen je graag

Wil je ons iets vragen?
Bel of mail ons, wij helpen je persoonlijk en snel.

Je kunt ons elke werkdag van 09:00 - 17:00 bereiken.
(m.u.v. feestdagen)